profilex
 
 

 

 

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU ODLEWANIA PRECYZYJNEGO METALI SZLACHETNYCH METODĄ TRACONEGO WOSKU


Firma PROFILEX JERZY MALICKI prowadzi szkolenia z zakresu odlewnictwa metali szlachetnych metodą traconego wosku oraz obsługi urządzeń wchodzących w skład linii odlewniczych ( odlewarka ciśnieniowo prózniowa, piec do wypalania form gipsowych, wtryskarka modeli woskowych).
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i po jego ukończeniu uczestnik :

- posiada kompleksową wiedzę z zakresu odlewnictwa metali szlachetnych 
  metoda traconego wosku.
- rozróżnia podstawowe defekty odlewnicze, poznaje przyczyny ich 
  powstawania oraz metody zapobiegania.
- potrafi dobrać opdpowiednie parametry procesow odlewniczych.
- posiada wiedzę z zakresu obsługi i doboru parametrów podstawowych 
  urzadzeń odlewniczych.

Posiadanie wiedzy w tym zakresie zostaje potwierdzone certyfikatem.

Formularz zgłoszenia :

plikifck/file/Zg%C5%82oszenie.pdf 

Firma Profilex dokonała wpisu do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH :