profilex
 
 
Szybkie prototypowanie
Żywice do stereolitografii


DWS oferuje żywice światłoczułe o wysokiej wydajności bezpośrednio do odlewania metodą traconego wosku oraz do produkcji form gumowych.
 

 

Seria DC
Seria DC
Żywice do bezpośredniego odlewania. Żywice odlewnicze DC są specjalnie zaprojektowane do więcej >>>
Seria DM
Seria DM
Żywice do form gumowych. Żywice formujące DM zostały zaprojektowane do tworzenia modeli matryc więcej >>>